Let’s travel together.

برگزاری جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی با رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

هشتمین جلسه ی هیئت مدیره ی انجمن ژنتیک پزشکی ایران با حضور سرکار خانم دکتر اشرف سماوات، ریاست اداره ی ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۰۶/۱۰/۹۷ برگزار گردید. مصوبه جلسه ی هیئت مدیره انجمن ژنتیک پزشکی توسط آقای دکتر سیدمحمد اکرمی، ریاست انجمن و با نظر سرکار خانم دکتر سماوات و سایر اعضای هیئت مدیره ی انجمن به این صورت تصویب گردید که در اولین فرصت طی یک نامه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد تشکیل یک کار گروه ویژه ژنتیک پزشکی کشور برای رسیدگی به امور جاری خدمات ژنتیک پزشکی که شامل سه محور مهم ارائه خدمات سلامت در حوزه مشاوره ژنتیک در سطح دو و درسطح سه کشوری، وظائف تشخیصی و بالینی تخصص ژنتیک پزشکی و همچنین فرایندهای مرتبط با ژن درمانی مطرح شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.