Let’s travel together.

یازدهمین همایش نوروژنتیک – یزد

تاریخ برگزی این همایش ۲ تا ۴ اسفندماه سال ۹۷ می باشد.

قابل ذکر است این همایش دارای امتیاز باز آموزی بوده و آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ می باشد.

ارسال مقالات فقط از طریق وبسایت همایش با لینک زیر:

http://cong-neurogenetic2019.iauyazd.ac.ir/fa/

انجام می پذیرد.

گروه های هدف:

بیماری های مغز و اعصاب، ژنتیک، اعصاب و روان کودکان، پزشکای عمومی، بیماری های داخلی، بیماری های کودکان، روان پزشکی، خون و سرطان کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، خون وسرطان بالغین، غدد درون ریز و متابولیسم، کلیه کودکان، گوارش کودکان، نوزادان، آسیب شناسی ، علوم آزمایشگاهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.