اعضای هیات رئیسه انجمن ژنتیک پزشکی ایران

دکتر سید محمد اکرمی

رئیس هیات مدیره

دکترای ژنتیک پزشکی دانشگاه ناتینگهام
دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشیار ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاون اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تدارکات پزشکی
مجتمع دارویی درمانی هلال ایران تهرانپارس
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران
عضو هیات مدیره جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

دکتر میر داود عمرانی

نائب رییس هیات مدیره

دکتری ژنتیک پزشکی از انگلیس
فلوشیپ در زمینه ناهنجاری های مادرزادی و بیماری های کمپلکس از سوئد
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر عباس شکوری گرکانی

دبیر انجمن ژنتیک

دانشیار مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک
گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محسن سوسن آبادی

خزانه دار انجمن

دکتری ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عضوی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
موسس و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی

دکتر امین طباطبایی فر

عضو هیات رئیسه

استاد ژنتیک پزشکی
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های ارثی کودکان
پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمدعلی زعیمی

عضو هیات رئیسه

دکتری ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
موسس و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زعیمی

دکتر میلاد غلامی

بازرس هیات مدیره انجمن

دکتری ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
موسس و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم